Pozemek

16/12/2023

Developer uzavřel se současným vlastníkem závaznou smlouvu na nákup pozemků pro projekt a zajistil na něm veškeré nezbytné průzkumy a měření pro možné zahájení projekčních prací.

Pozemek
Aktuality - výpis všech