Řádek na 100% šířky okna


Často kladené dotazy / FAQČím se liší seniorské a „neseniorské“ byty?


Stavební provedení
. Seniorské byty budou vybudovány jako bezbariérové a tak, aby bez dalších stavebních úprav mohly sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Byty „neseniorské“ (určené pro rodinné bydlení) budou vybudovány bez těchto parametrů.

Uživatelé bytu. Pro seniorské družstevní byty bude ve stanovách definováno pravidlo, že alespoň jedna osoba bydlící v tomto bytě musí dosáhnout věku 50 let nebo být osobou se zdravotním postižením, nerozhodne-li představenstvo družstva v jednotlivém odůvodněném případě na žádost příslušného člena o tom, že tuto podmínku není povinen po určitou dobu splňovat. U bytů určených pro rodinné bydlení takové pravidlo neplatí.

Omezení převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva (převod do „osobního“ vlastnictví). V domech s byty pro seniorské bydlení bude pro takový převod vyžadován – vedle úplného splacení dalšího členského vkladu – souhlas členů družstva, kteří budou mít v daném domě družstevní byty, jejichž podlahová plocha bude tvořit celkem alespoň 2/3 celkové podlahové plochy bytů v domě. U bytů určených pro rodinné bydlení bude postačovat úplné splacení dalšího členského vkladu.


Bude možné družstevní byt dále pronajímat v případě, že bychom ho ještě nechtěli osobně využívat?


Člen družstva bude moci družstevní byt přenechat do užívání (podnájmu) další osobě za podmínky předchozího písemného souhlasu uděleného představenstvem družstva, nerozhodne-li členská schůze družstva, že se souhlas nebude vyžadovat. Představenstvo družstva souhlas s podnájmem odmítne pouze tehdy, pokud by to jinak bylo v rozporu se zájmy bytového družstva nebo jeho členů.

Na podnájem družstevního bytu se budou vztahovat stejná pravidla jako na nájem: družstvo bude oprávněno požadovat, aby v družstevním bytě bydlel jen takový počet osob, který je přiměřený jeho velikosti a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. V případě, že se bude jednat o tzv. seniorský byt, bude se současně uplatňovat podmínka vztahující se na uživatele seniorských bytů.


Za jakých podmínek bude možné družstevní byt prodat?


Převod družstevního bytu – tj. převod družstevního podílu, se kterým je spojené právo nájmu příslušného družstevního bytu – nesmí být, a to na základě zákona, žádným způsobem družstvem omezován. Družstevní podíl tedy můžete převést (poté, co se stanete členem družstva) kdykoli a na jakoukoli osobu.


Jak je zajištěno ze strany developera a investora, že nedojde k tomu, že by projekt zůstal z nějakého důvodu nedostavěný?


Jistota dokončení projektu výstavby je garantována robustním kapitálem investora (skupiny BHM), který má dostatečné vlastní zdroje pro případné financování celé výstavby, a vysokou odborností a dlouholetými zkušenostmi při výstavbě rezidenčních projektů týmu developera.Je možné zasahovat do výběru vybavení bytu, např. typ WC, obklady atd.?


Klient si bude moci vybrat z předložených vzorků kvalitní vinylovou podlahu do jednotlivých místností bytu, keramický obklad a dlažbu do koupelny, případně toalety.

Ostatní dodávané prvky a zařizovací předměty (umyvadlo, vodovodní baterie, WC, zásuvky apod.) budou do všech bytů dodány dle návrhu architekta v jednotném designu, a nebudou tedy předmětem klientských změn. Veškeré zařizovací předměty, které budou součástí dodaného vybavení bytu, budou ve vyšším standardu, který by měl uspokojit i náročné klienty.


Co bude součástí vybavení?


Vybavení bytu je specifikováno ve Standardech bytu. Byt klientům předáváme kompletně stavebně dokončený. Vybavení interiéru nábytkem a kuchyňskou linkou si už klient řeší přímo s interiérovým studiem, které připraví návrh dle jeho požadavků a vybavení následně klientovi dodá.


Je cena bytu konečná?


Ke změně ceny bytu může dojít hlavně výhradně v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě s klientem.


Za jakých podmínek je možné byt doplatit jednorázově po kolaudaci?


70% DČV, tedy zbylou část hodnoty bytu, máte možnost úplně nebo částečně, poprvé doplatit již k momentu převzetí bytu. Tyto informace jsou podrobně uvedeny v dokumentu Informace o projektu, který vám poskytne náš prodejce.

Banky financující družstevní projekty také zpravidla umožňují, aby členové družstva hradili libovolné mimořádné splátky DČV i v průběhu období splácení družstevního úvěru (po nastěhování). Budeme se snažit takové podmínky s bankou dohodnout také.