Řádek na 100% šířky okna

Financování


Družstevní bydlení

Celý projekt (nebo jeho podstatná část) budou realizovány formou družstevního vlastnictví.

Družstevní vlastnictví představuje nejdostupnější řešení pořízení vlastního bydlení.

Nemusíte řešit hypotéku, nemusíte dokládat příjmy ani poskytovat zajištění.

Před nastěhováním postupně v několika splátkách skládáte bytovému družstvu celkem 30 % ceny bytu. Na zbývající část ceny bytů zajišťuje společný úvěr družstvo, které díky objemu a garanci dosáhne na velmi výhodnou úrokovou sazbu a podmínky.

Po nastěhování do svého nového bytu se podílíte měsíčními splátkami na společném družstevním úvěru. Družstevní úvěr bývá zpravidla sjednán na 30 let – díky tomu získáváte přijatelnou výši měsíční splátky.


Pořízení družstevního bytu – v detailu

U družstevního bydlení se cena bytu hradí bytovému družstvu formou tzv. dalšího členského vkladu (DČV). Jedná se o vklad přímo do základního kapitálu družstva, kterým je kryta cena bytu.

Klient se ve smlouvě o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu (SDČV) zavazuje, že bytovému družstvu bude za sjednaných podmínek postupně splácet DČV, kterým se bude podílet na nákladech pořízení zvoleného bytu.

Bytové družstvo se v SDČV zavazuje, že poté, co vybuduje dům s družstevními byty (a budou splněny všechny požadavky právních předpisů, zejména bude vydán kolaudační souhlas), uzavře s klientem nájemní smlouvu ke zvolenému družstevnímu bytu. Právo klienta na uzavření nájemní smlouvy je součástí družstevního podílu klienta a je od něj neoddělitelné.

Součástí SDČV je také znění budoucí nájemní smlouvy.

Podmínkou pro vznik členství v bytovém družstvu je – vedle (i) přihlášky, (ii) zaplacení základního členského vkladu ve výši 20.000 Kč a (iii) uzavření smlouvy o dalším členském vkladu ­– složení celkem 30 % DČV. Rozložení jednotlivých splátek v jednotlivých fázích je popsáno výše:

  • pro byty budované v 1. etapě: 7,5 % poté, co se družstvo stane vlastníkem pozemku, 7,5 % po stavebním povolení a 15 % po výstavbě nosných konstrukcí 1. nadzemního podlaží budovy;
  • u bytů budovaných ve 2. etapě: 7,5 % poté, co se družstvo stane vlastníkem pozemku, a 22,5 % po výstavbě nosných konstrukcí 1. nadzemního podlaží budovy.

Zbývající část DČV klient splácí bytovému družstvu až po nastěhování, a to v měsíčních splátkách. Měsíční splátky odpovídají úvěru, který zajišťuje družstvo u banky (klient neprokazuje příjmy) a jsou rozložené zpravidla na 30 let, tak aby pro klienty byla zajištěna přijatelná výše měsíčních výdajů.

Nejpozději po kolaudaci budou mít klienti také možnost, v případě zájmu, složit mimořádnou splátku DČV, kterou si mohou snížit výši měsíčních splátek nebo zbývajících 70 % DČV doplatit úplně.

Převod družstevního bytu do vlastnictví člena bude možný:

  • v domech s byty pro rodinné bydlení po úplném splacení celého dalšího členského vkladu;
  • v domech s byty pro seniorské bydlení po úplném splacení celého dalšího členského vkladu za podmínky souhlasu členů družstva, kteří budou mít v daném domě družstevní byty, jejichž podlahová plocha bude tvořit celkem alespoň 2/3 celkové podlahové plochy bytů v domě.