Řádek na 100% šířky okna


Jak postupovat


Krok 1 Výběr bytu a rezervační smlouva

Při výběru zvažte, co by měl váš byt splňovat – počet pokojů a velikost obytného prostoru, orientace ke světovým stranám, preferovaný výhled, využití k rodinnému či seniorskému bydlení. Některé byty mají vlastní předzahrádku, která přímo navazuje na terasu. Navíc můžete mít vlastní venkovní uzamykatelný box na kola a nebo i další venkovní parkovací místo.

Můžete kontaktovat naše prodejce, kteří s vámi proberou veškeré požadavky a bezplatně vám pomůžou vybrat z celkové nabídky bytů, ať už hledáte byt pro vlastní bydlení nebo pro investici k pronájmu.

Pokud jste si už vybrali, raději neváhejte s podpisem rezervační smlouvy, protože jedině tak máte jistotu, že vybraný byt si už nikdo další nekoupí.

Klient s uzavřením rezervační smlouvy platí poplatek 10.000 Kč + DPH a skládá také depozitum na cenu bytu 40.000 Kč.


Krok 2 Územní rozhodnutí a smlouva o smlouvě budoucí 

Předpokládáme, že žádost o územní rozhodnutí bude podána na jaře 2024.

Nejpozději při podání žádosti developer a BDSO založí společně pro projekt bytové družstvo.

Na přípravě dokumentace a získání všech potřebných vyjádření úřadů pro podání žádosti a založení bytového družstva nyní developer pečlivě pracuje.

Do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí a založení bytového družstva budou vyhotoveny karty bytů s finální podobou a bude vydán závazný ceník. Bytové družstvo zahájí PRODEJ bytů.

Klienti s rezervační smlouvou do 1 měsíce od zahájení prodeje uzavřou s bytovým družstvem smlouvu o smlouvě budoucí (SOSB), v níž budou závazně fixovány finální parametry bytu i jeho cena.

Klienti bez rezervační smlouvy platí poplatek 10.000 Kč + DPH a skládají depozitum na cenu bytu 40.000 Kč.

Detaily financování si můžete pročíst také zde.


Krok 3
 Nabytí pozemku družstvem

Nejpozději po vydání územního rozhodnutí bude na bytové družstvo převedeno vlastnické právo k pozemku pro výstavbu.

Po převodu pozemku do vlastnictví družstva skládají klienti zálohu 7,5% ceny bytu (na tuto platbu se v celém rozsahu započte složené depozitum ve výši 40.000 Kč).


Krok 4
Stavební povolení

Předpokládáme, že stavební povolení (pro obě etapy projektu) bude vydáno nejpozději ve 3. čtvrtletí 2024.
Do 3 měsíců od právní moci stavebního povolení vás vyzveme,
abyste podali přihlášku za člena bytového družstva a uzavřeli s bytovým družstvem smlouvu o dalším členském vkladu.
Přílohou bude závazné znění budoucí nájemní smlouvy pro zvolený byt.

Klienti v této fázi hradí:
spolu s přihláškou základní členský vklad 20.000 Kč
7,5 % ceny bytu (tzv. další členský vklad) v případě bytů budovaných v rámci 1. etapy
10.000 Kč + DPH poplatek za administraci


Krok 5
Výstavba

Družstvo uzavře s developerem smlouvu o dílo pro výstavbu projektu.
Zahájení výstavby 1. etapy plánujeme na 4. čtvrtletí 2024.
Zahájení výstavby 2. etapy předpokládáme nejpozději ve 3. čtvrtletí 2026.
Po dokončení nosných konstrukcí 1. nadzemního podlaží příslušné budovy splácí klienti bytovému družstvu 15 % ceny bytu(tzv. další členský vklad) v případě bytů budovaných v rámci 1. etapy, resp. 22,5 % ceny bytu (tzv. další členský vklad)v případě bytů budovaných v rámci 2. etapy
Po této splátce jsou splněny podmínky pro vznik členství v bytovém družstvu, představenstvo družstva schvaluje přihlášku a klient se stává členem bytového družstva.


Krok 6
Kolaudace

Kolaudaci 1. etapy plánujeme ve 3. čtvrtletí 2026.
Kolaudaci 2. etapy plánujeme ve 1. čtvrtletí 2028.
Bezprostředně po kolaudaci zahájíme předávání bytů klientům.
Po předání bytu klienti začínají splácet měsíční splátky dalšího členského vkladu (podílejí se na splácení družstevního úvěru).
Nejpozději po kolaudaci budou mít klienti také možnost, v případě zájmu, složit mimořádnou splátku DČV, kterou si mohou snížit výši měsíčních splátek nebo zbývajících 70 % DČV doplatit úplně.